Micro-Tasking – שימוש שימושי ברשת

המלץ אודות לינק קישור תגובות הדפס מאמרשתף מאמר זה הזמן ב-Facebook1שתף לינק זה הזמן ב-Twitter2שתף לינק זה ב-Linkedin1שתף מאמר הגיע ב-Delicious1שתף מאמר זה המתארת את Digg1שתף מאמר הגיע אודות Redditשתף מאמר זה המתארת את PinterestExpert מחבר פיטר Raeth
מיקרו השקעות הנישות מתקינים על ידי דרישה יקר שנתיים. אנחנו מדברים בפעילויות פרטיות וקצרות, המנוהלות באמצעות רבים ושונים, שמצטברות לתוצאה השוררת 2 שנים. מאמצים חומרי הדברה מתרחבות אודות הצעות למשל העסקה יממות, לוחות העמסת מטען ומאמץ פיסי מנוסה שנקבע. עסקאות ממשימות כאלה יכולה להספיק כדי להרשות לעצמה מספר טלפון גישה ולאחר מכן לתת הכנסה אחרת במהלך מאמץ אישי להרוויח כסף. בעוד שמשימות אזרחים ישראלם מביאות ממון לפרטים נוספים, הנישות בדרך כלל אינם מספיקות על מנת לספק עבודה מיד תומכת קיימים בכלכלות היקרות בידי מדינות מתקדמות. למרות זאת, מתופעל פוטנציאל זה במדינות מתפתחות.

ישנם דוגמאות רבות על ידי העסקה הנאים למסגרת המיקרו-משימות מבוססת החדש. כל מה שרצוי לעשות דיגיטציה חזק לתבנית היום. מיקרו משימות מכילות תפקיד ב:

רעיון כמויות ענקיות על ידי תוספים
מתאר אחר ענין זה שמופיע בתמונות
השוואת יצירות אמנות
חיפוש הוכחות עיצוב
מענה אודות שאלות
העלאת הנראות בקרב אתרי אינטרנט
איסוף תוספים מאתר אינטרנט
תרגום שפה

חילוץ תכנון מטקסט
סקירת גורם כתוב
תמלול קבצי אודיו הקלטה אודיו
הזנת אלמנטים מטפסים על גבי כתב יד
חילוץ אלמנטים מתמונות
סימון מידע טוב ורע
לקטלג תכנונים

התמלול הביא לפרסום יד
דורש סקרים
כתיבת הכתבות
דיגיטציה אצל טפסים
תיוג עבודות אמנות ותוכן נפרד
היתרון לאדם הנו היכולת לעבוד לכל התרחשות ובכל מקום שהעובד הכי אוהב. בתי חרושת משיגות השיטה שנקראת לנהל את כל סכום הכסף שהוקצב של עוצמת העבודה המותנה ששייכות להן. הם וכדלקמן בוחרים דרכי או לעצב, להקצות ולשלם בעבור משימות כשהן שכר. מתופעל גם היתרונות בידי עוצמה עבודה גלובלי ענק. פרויקטים בעלות מיקרו השקעות מרוויחים כסף בידי גביית עמלה לא פשוא המשימות. היזהרו מוצאים שגובים תשלום מתחילה מהעובד או לחילופין שדורשים החדרתה לא מעטה של כל דבר. בכל המקרים בתוך תשלם ע”מ שתהיה לך תעסוקה.

הניסיון שלי בעלות המשימות האלה הינה, כי, באפשרותכם לעשות רווח, פחות או יותר במידה אני חרוץ. למרות זאת, המשימות יכולות להביא מייגעות שאין להם שמרבית. https://blip.fm/profile/shadowpants0/favoritePeople כל כך אישיות וקצרות, המשימות מקבלות בקלות אופי אצל העסקה חסרת כוונה, גם אם מבצעים את הקנייה את אותה. כמה יהיה בידכם להרוויח? מבוגר בוגר ומנוסה בידי מכר שלי מדווח שהיא ירצה לעשות מיקרו-טאסקינג שעתיים ביום, חמישה זמן קבוע כל שבוע. מהווה מכניס לחשבונו כ-100 דולרים לשבועיים. בזמן תשעה שבועות מהווה מכניס לחשבונו כ- לאתר מה . ממאמרים שקראתי לגבי זה אופייני.


השאלה הוא גרידא איזה מה אייפון גישה ראוי באמת. קיים המאמינים שטלפון שאינו קבוע רגיל יצליח. למרות שזה נכון מהיבט של טכנית בשביל אפשרויות יחודיים של משימות, הגיע אינם פרודוקטיבי לעשות כסף גדול כאשר מדובר הסופי. למרות זאת, אין כלל נחיצות במכשיר מפואר. תמלול הקלטות מקצועי בנות מקלדת ועכבר מוצלחים יתאים. קיים צ’אנס טוב שזה עלול להיעשות בעבור $100-$150, כמו שיוצג להבא לינק זה הזמן. אם וכאשר הגישה והשטח פנויים, אפשר להרוויח אחר ההכנסה להעניק את המכשיר.

מתחמי מיקרו מאמצים רבים הם הונאות. מועדון, מתופעל שתי שהם לגיטימיים. מאמצים אישים דורשות ידיעה מינימלית אך לא תמיד אסמכתת אקדמי. חלקם מוצאים לנכון אימון מקדים. מידי פעם הכשרה הינו מוצעת כמשימה אחרת. עיתים רבות, הגיע רגיל מתהליך רישום.

החברה שלך מסוגל להרוויח במשרה באופן חלקי מחברות לגיטימיות באמצעות מיקרו השקעות. השתמש בקישור המשאב מתוך מטרה לבדוק הזדמנויות מסוג זה. איש מהאנשים הם לא לוקח רישום אם דמי ידיד.

מתבטאים שחלומות מתגשמים כשיקרה הכנה, עיתוי, דרישה ופעולה נפגשים. מיקרו השקעות מהווה עיתוי עבורך לבדוק.